KUĆA MEDA iz Županje korisnik je znaka -  MED HRVATSKIH PČELINJAKA.

Med hrvatskih pčelinjaka neobvezni je sustav označavanja kojeg provodi Hrvatska poljoprivredna agencija s ciljem informiranja potrošača o podrijetlu i utvrđenoj kvaliteti meda proizvedenog na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj.
Korisnici Znaka su hrvatski pčelari te objekti za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda koji su upisani u Evidenciju pčelara koja se vodi u Hrvatskom pčelarskom savezu i Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.
Kvaliteta meda koji nosi znak MED HRVATSKIH PČELINJAKA kontrolira se u laboratoriju Hrvatske poljoprivredne agencije.
Pakiranje meda označava se Naljepnicom koja sadrži neponovljivi serijski broj pomoću kojega je moguće putem internetske aplikacije, dostupne na  https://stoka.hpa.hr/med/med.aspx provjeriti podatke o podrijetlu i vrsti meda.