PČELINJAK

         Pčelinjak KUĆE MEDA smješten je na dvije lokacije. Za sada radimo na dva stacionarna pčelinjaka i selećem pčelinjaku.  Ukupno oko 200 pčelinjih zajednica.  Prvi, onaj veći, se nalazi u Soljanima udaljenim 40km od Županje. Pčelinjak je smješten u špicu slavonske šume. Gotovo idealni uvjeti za smještaj stacionarnog pčelinjaka, brz proljetni razvoj i mir koji je na pčelinjaku osiguran doveli su do toga da upravo to mjesto bude naš glavni stacionarni pčelinjak iako je udaljen 40km od našeg mjesta stanovanja. Na tom stacionaru na 2,53Ha  smješteno je stotinjak pčelinjih društava koje služe kao pomoćna društva za seleće pčelarstvo. Drugi stacionar nalazi se u Županji.



Stacionarni pčelinjak, prema zakonu Republike Hrvatske, jest pčelinjak na kojem pčelinje zajednice borave tijekom cijele godine. Prednosti stacionarnog pčelarstva naspram selećeg su: manji troškovi u samoj proizvodnji, manja mogućnost pogibelji pčelinjih društava, manja mogućnost zaraze pčela koje dolaze u kontakt s drugim doseljenim pčelama na istu pašu, pčele se manje uznemiruju te se time brže razvijaju i jačaju svoja drušva.